Zeventien jaar lang was Johann van den Noort de vaste huurder van de prachtige ruimte aan de straatzijde van Huys der Kunsten. (Voorstraat 20 te Kampen) Hier was Galerie Johann van den Noort gevestigd. Heel veel kunstliefhebbers uit Kampen en ver daarbuiten kenden zijn werk en bezochten zijn Galerie. Zo was deze Galerie altijd geopend met Nationale Monumentendag en was Johann de immer vriendelijke gastheer. Totdat vorig jaar vrij plotseling het doek viel. Een rijk en creatief leven kwam onverwacht tot stilstand; de begrafenis vond plaats in corona tijd. Anneke van den Noort, zijn weduwe heeft inmiddels de Galerie aan de Voorstraat opgezegd met pijn in haar hart. En Elise, directeur van Huys der Kunsten vindt het enorm jammer dat aan zo’n prachtige invulling van het Huys een einde kwam. Bovendien, zo vertelt ze, willen we graag Johann eren. En dat doen we door zijn werk te exposeren in onze mooiste zaal: de Tuinzaal van het Huys der Kunsten, het middeleeuws proeflokaal van het Biermuseum Kampen. Op zaterdag 10 september werd deze tentoonstelling geopend in bijzijn van zijn collega’s in de kunst, de leden van de Varfdeuze, de vereniging waar Johann zo enorm lang enthousiast lid van was. Daarna is de tentoonstelling het hele jaar nog te zien en open voor alle publiek. U bent van harte welkom! 

Acht eeuwen geschiedenis samengevat in een helder verhaal en verbeeld in 8 fraaie panelen. Vanaf de vroege stadsrechten in 1236, de Kamper Kogge en de Internationale handel die de stad groot maakte. Via het hart van de handel en de historische Schepenzaal komen we bij het bijzondere verhaal van de Leeuwentoren. Ja echt, er leefden twee leeuwen in Kampen. En dan de personages: via Hendrick Aeltsz, met zijn kleindochters naar de Jonker van Twickeloo een voorname bewoner van Huys der Kunsten. Maar de macht van de Hanze brokkelt af en de IJssel verzandt. De stadsmuren worden overbodig en maken plaats voor woningen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt Kampen een academiestad en ook die tijd gaat weer voorbij. De geschiedenis verandert met haar stad en wij vertellen u graag de verhalen. De IJssel stroomt, wat blijft is de rivier.


Een klein gedeelte van de rijke vondsten die gedaan zijn rondom de restauratie (2001) van Huys der Kunsten. De presentatie betreft een bruikleen van het Archeologisch depot van de gemeente Kampen. Onder meer drinkservies, een stenen bierpul uit 1350, maar ook glaswerk en een kelk van hout zijn tentoongesteld in de vitrinekast. We vinden een leren kinderschoen uit de vijftiende eeuw, naast een houten trip. Dit is slechts een beperkte greep uit deze bijzondere collectie. Alle vondsten zijn gedaan ter plaatse of in de naaste omgeving. 

Permanent gevestigd in Museum Huys der Kunsten vindt u een groot aantal van de werken van Johann van den Noort.

JOHANN VAN DEN NOORT is een Nederlandse beeldend kunstenaar en uitvinder. Als expressionistisch abstract kunstenaar verbond hij zijn oeuvre onlosmakelijk met zijn relatie met de zee. Van den Noort is een renaissanceman die de meerwaarde van kunst, wetenschap en leven opzoekt en vindt in spannende kruisbestuivingen. Zijn civieltechnische innovaties bieden oplossingen voor wereldproblemen die allemaal met water te maken hebben.

Van den Noort neemt als kunstenaar een bijzondere positie in in de hedendaagse beeldende kunst. Maar er is meer. Niet alleen omdat hij wordt gedreven door de zee, vooral de manier waarop hij die passie vorm en inhoud geeft, maakt hem een kunstenaar die een eigen plek heeft veroverd in de hedendaagse schilder- en beeldhouwkunst. JOHANNN VAN DEN NOORT beheerst vele technieken zoals: olieverf, aquarellen, gouache, diverse grafische technieken, keramiek en beeldhouwen. Zijn totale oeuvre omvat meer dan 4000 werken. Er zijn veel publicaties van hem in, kunsttijdschriften, kranten en catalogi en voor radio en tv. Het meeste van zijn werk bevindt zich in verschillende kunstcollecties over de hele wereld.

Het werk van Johann van den Noort is te bezichtigen op onze 1e etage na telefonische afspraak: 06 1919 5166